Dagelijks Woord

Meer over Verenigingswerk

Zaterdagavondclub

Ook in dit seizoen is het de bedoeling om weer Schakelclub te houden. Op deze club worden de jongeren verwacht, die de lagere school hebben verlaten tot 15 jaar. Er wordt voor iedere zaterdagavond getracht een leuk programma te maken. Daarnaast wordt tijd besteed aan bezinning over Bijbelse en maatschappelijke onderwerpen. We hopen dat veel jongeren onze club zullen bezoeken. Alvast tot ziens op de Schakelclub.

Informatie over de clubavonden vindt u in het kerkblad "Onder de vijgenboom".

Contactpersoon: G. Plas, tel.nr. 0187-491781

Het jeugdwerk vindt plaats in:

"De Schuur", Bosschieterstraat 1, tel. 06-34262275

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit