Meer over ANBI

ANBI

Onder dit kopje treft u de ANBI-verklaringen aan van de kerkvoogdij en de diaconie.

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit