Dagelijks Woord

Meer over Verenigingswerk

Zondagschool

Zondagsschool “Emanuël” verwelkomt op zondagmiddag alle kinderen in de basisschoolleeftijd van de gemeente. Het zondagsschooluur begint om 14.30h en eindigt om 15.30h. Er zitten op dit moment ongeveer 45 kinderen op de zondagsschool. We komen samen in ‘De Schuur’. Kinderen die 4 jaar zijn geworden kunnen aan het begin van het seizoen of na de kerstvakantie instromen.

Er zijn 3 groepen op zondagsschool “Emanuël”:

  • Groep C, de onderbouw
  • Groep B, de middenbouw
  • Groep A, de bovenbouw

Op de zondagen dat het Heilig Avondmaal gevierd wordt, is er geen zondagsschool. Ook op de eerste zondag van alle schoolvakanties is er geen zondagsschool. Het seizoen begint na de zomervakantie en eindigt meestal met Pasen. Op de zondagsschool krijgen de kinderen een Bijbelverhaal te horen en er wordt een toepassing gemaakt naar het dagelijkse (geloofs)leven met een gesprek of een verwerking. We willen de kinderen graag gedegen Bijbelkennis meegeven en hen helpen om de Bijbelverhalen ook voor zichzelf toe te passen. Er wordt gewerkt met de methode van de Hervormde Zondagscholenbond. De kinderen leren elke week een psalm. Deze psalm wordt ook op de Hervormde Basisschool ‘Het Kompas’ aangeleerd en in de kerkdiensten wordt er bij het zingen van de psalmen rekening gehouden met het psalmenrooster van de zondagsschool.

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit