Dagelijks Woord

Meer over Verenigingswerk

Onze Jeugd onze Zorg

Beste jongeren van onze gemeente,

 

Ongetwijfeld hebben jullie gehoord dat we als kerkelijke gemeente aandacht en liefde willen geven aan alle jongeren van onze gemeente, dus ook aan jou! We doen dit vanuit het thema "onze jeugd - onze zorg". Jullie als jongeren horen er helemaal bij en zijn de toekomst van onze kerkelijke gemeente. Ook de HEERE heeft in de Bijbel juist het hart van de jongeren op het oog en veel beloften zijn er in de Bijbel te vinden juist voor onze jongeren. Met Gods hulp willen we dan de komende jaren jullie ook persoonlijke aandacht geven. We hopen dat jullie mogen ervaren dat er mensen zijn, die oprecht met jullie mee willen leven in mooie en moeilijke momenten van jouw leven. Om dat goed te kunnen doen, zijn vrijwel alle jongeren van de gemeente tussen de 12 en 25 jaar 'gekoppeld' aan een contactpersoon (een 'buddy') die zich hier vrijwillig en met overtuiging heeft opgegeven. Vanaf 2 maart tot 16 maart 2020 hoopt deze contactpersoon jullie (via je ouders) te benaderen voor een eerste moment van contact. We hopen dat jullie hier open voor staan en merken, dat er echt iemand is die niet alleen om jouw geeft, maar ook voor jou persoonlijk bidt. Mocht je na dit eerste contactmoment het gevoel krijgen, dat er absoluut geen 'klik' is met deze man of vrouw (de meisjes krijgen een vrouw toegewezen, en de jongens een man) is, dan mag je dat aangeven (via ouderling Ista of mevrouw L. Klepper) en zoeken we een ander persoon voor je op. Geef echter deze contactpersoon wel een serieuze en echte kans! we hopen dat jullie deze positieve aandacht waarderen en elke jongere hieraan mee willen doe! met Gods zegen willen we jou echt helpen, zodat je een christen mag zijn of worden als echte volgeling van Christus. Van harte sterkte toegewenst in alles wat je tegenkomt op je levenspad.

 

Namens de organisatie vanuit het kernteam.

Ds. W.J. van den Brink en ouderling A. Ista

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit