Dagelijks Woord

Meer over Verenigingswerk

Catechisatie

Van eind september tot aan Pasen wordt wekelijks catechisatie gegeven. Aan de jongeren van de gemeente wordt onderwijs gegeven vanuit de Bijbel en de belijdenis van de kerk.

Wij doen een dringend beroep op u als ouders om erop toe te zien, dat uw kinderen dit onderwijs trouw volgen. U hebt dit door uw ja-woord bij hun doop beloofd.

De catechese wordt op dinsdagavond  gegeven in de Beth-El kerk, Voorstraat 108:

De groepsindeling en de tijden zijn:

- De eerste groep (12-13 jaar) van 18.30-19.15 uur;

- De tweede groep (14-15 jaar) van 19.15-20.00 uur;

- De derde groep (16 jaar en ouder) van 20.00 tot 20.45 uur;

- Belijdeniscatechisatie groep begint om 20.45 tot 22.00 uur.

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit