Dagelijks Woord

Meer over Verenigingswerk

Contactmiddag

In het winterseizoen wordt er eens per maand op donderdag een contactmiddag belegd voor ouderen en alleenstaanden. Naast een meditatie is er ook een vrije bijdrage, die meestal wordt verzorgd door een gastspreker. Informatie over deze middagen wordt gegeven via het kerkblad "Onder de Vijgenboom".

Tevens hoopt de diaconie aan het eind van het seizoen, bij voldoende deelname, een reis te organiseren voor ouderen en alleenstaanden.

Contactpersoon voor het ouderencomité: mw. J.K van Ours, Kon. Julianastraat 19, tel. 0187-492605

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit