Dagelijks Woord

Meer over Eredienst

Organisten

De diensten in de HHG Stellendam worden begeleid door de volgende organisten:

Mw. A.M.M. van Oostenbrugge, tel. 0187-492691

Dhr. A. Kasteleijn, tel. 06-53280778

Dhr. K. Padmos, tel. 0187-684453

Dhr. E. van Koppen, tel. 0187-663778

De organist heeft tot taak de gemeente op passende wijze te begeleiden in de samenzang. De gemeentezang is een wezenlijk onderdeel van de eredienst tot eer van God. 

 

 

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit