Dagelijks Woord

Meer over Eredienst

Kerkauto

Iedere week is er een auto met chauffeur beschikbaar voor mensen die moeilijk ter been zijn of om een andere reden moeilijk naar de kerk kunnen komen.

In het kerkblad Onder de Vijgenboom kunt u zien wie er dienst heeft.

U kunt deze persoon bellen en aangeven dat u mee wilt rijden.

Contactpersoon en coördinator kerkauto:

Mevr. C. Roon tel. 0187 - 665167

 

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit