Dagelijks Woord

Meer over Eredienst

Oppas

Iedere zondag tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig in de grote zaal van de kerk. Op deze wijze worden ouders in de gelegenheid gesteld om smen de eredienst bij te wonen. U kunt uw kinderen hier brengen. Om de beurt zorgen moeders volgens een rooster voor de kinderen van anderen. Zij worden hierbij ondersteund door jonge meiden. Het is fijn als u ook wilt meedraaien in het rooster. In het kerkblad Onder de Vijgenboom kunt u zien wie er dienst heeft.

Contactpersoon en coördinator kinderoppas:

Mevr. M. Oosters

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit