Meer over Eredienst

Oudjaarsavond

Dienst

31 dec2020 19:00

Ds. W.J. van den Brink

Voorzang psalm 66:1-2 (geen samenzang)

Lezen 2 Petrus 3 vers 1-18.

Begin: psalm 103 vers 8 en 9

Na de geloofsbelijdenis (NGB art. 37): psalm 97 vers 2 (de hele wereld wordt verteerd door Gods vuurgloed)

Bij de collecte: psalm 119 vers 60 en 69 (Gods oordeel en Zijn loon over de mensen)

Na de preek: psalm 1 vers 1 en 3 (de twee wegen, de weg van de goddeloze, de weg van de rechtvaardige)

Einde: psalm 102 vers 15 (alles zal als een kleed verouden) en vers 16 (Gods trouwe zonen aan Hem geheiligd)

 

Tekst is uit 2 Petrus 3 vers 10 en 11.

 

Thema van de preek: ‘De laatste dag’.

Drie gedachten. Deze dag:

1. Komt als een verrassing.

2. Gaat gepaard met verbranding.  

3. Vraagt om heilige voorbereiding.  

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit