Dagelijks Woord

Meer over Kerkbestuur

Vermogensbeheer

Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente (Hersteld Verband) te Stellendam

 

Op 23 december 2015 is de bovengenoemde Stichting definitief ontbonden.

 

Het bestuur heeft vastgesteld dat (in het kader van ontbindingsbesluit) dat eventuele op naam van de stichting (als bevoordeelde) gemaakte legaten en/of (andere) erfrechtelijke verkrijgingen, geacht moeten worden te zijn gedaan aan de Hersteld Hervormde Gemeente Stellendam, zodat de betreffende verkrijgingen aan de kerkelijke gemeente ten goede zullen moeten komen.

 

Voor zoveel nodig, zullen betreffende testamentaire makingen op deze wijze moeten worden uitgelegd. 

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit