Dagelijks Woord

Meer over Kerkbestuur

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij houdt zich bezig met de stoffelijke zaken binnen de gemeente, zoals het beheren van de financiën en de gebouwen.

Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Stellendam

Postbus 14

3250 AA Stellendam

 

beheer.hhg.stellendam@gmail.com

kerkvoogdijhhgstdam@gmail.com

 

Bankrekening kerkvoogdij: NL13 RBRB 069.20.72.004

Bankrekening voor giften nieuwbouw: NL18 RBRB 0694 5826 62

t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Stellendam.

 

Kerkvoogden
D.F. Oosters  
doosters.hhgstellendam@gmail.com Beheer gebouwen
   
E. Blokland  
e.blokland@vermeulengroep.com Secretaris
   
M. van der Wende 06-28850606
makvanderwende@kpnmail.nl Ouderling kerkvoogd
   
P.C. Klink

06-46321256

penningmeester.hhgstellendam@gmail.com Penningmeester
   
R.C.A. van der Linden 0187 663913
beheer.hhg.stellendam@gmail.com Voorzitter

 

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit