Dagelijks Woord

Meer over Kerkbestuur

Dominee

Predikanten Hersteld Hervormde Gemeente Stellendam

 

12 juli 1998 - 17 december 2004: Ds. W.L. Smelt

28 december 2007 - 17 mei 2012: Ds. W.M. van der Linden

18 september 2013 - 8 april 2018: Ds. B.D. Bouman

14 juli 2019 - heden: Ds. W.J. van den Brink

 

Ds. W. J. van den Brink is zondagmorgen 14 juli 2019 bevestigd als predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam. In de bevestigingsdienst ging consulent ds. J. W. van Estrik uit Goedereede voor. De tekst was genomen uit 2 Korinthe 11:2.

In de middagdienst deed ds. Van den Brink intrede met de woorden uit 2 Timotheüs 4:1-2.

Onze nieuwe predikant werd toegesproken door wethouder D. Markwat (Goeree-Overflakkee), ds. D. Hoolwerf namens de plaatselijke hervormde gemeente, ds. Van Estrik als scheidend consulent en als preses van het breed moderamen van de classis Zuid-West en scriba J. M. van Oostenbrugge namens het kerkbestuur en de gemeente. Daarna zong de gemeente haar nieuwe herder en leraar toe Psalm 119:53.

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit