Dagelijks Woord

Meer over Commissies

Zendingscommissie

Toen de Heere Jezus afscheid nam van Zijn discipelen en werd opgenomen in de Hemel, gaf Hij Zijn discipelen een opdracht mee: Gaat dan heen, onderwijst al de volken (zie Matth. 28)! En in Handelingen 1 staat de opdracht: u zult Mijn getuigen zijn tot aan het uiterste van de aarde. Zending, het vertellen over Gods werk en Zijn heil in verre landen, waar mensen dit nog niet of nauwelijks weten, is dus een belangrijke taak voor ons als christenen. De Heere gaf ons immers Zelf deze opdracht.

Als zendingscommissie willen we graag dit werk ondersteunen door het in onze gemeente onder de aandacht te brengen en door geld in te zamelen om dit werk mogelijk te maken. We ondersteunen met name het werk dat door onze kerk in Malawi en Suriname georganiseerd wordt, maar ondersteunen ook andere projecten (de diaconie heeft een lijst opgesteld met verschillende goede doelen waar ook regelmatig voor gecollecteerd wordt).

Om dit doel te bewerkstellingen organiseert de zendingscommissie in 2020 (D.v) de volgende acties:

 • Iedere zondag zijn de collectebussen bij de uitgang bestemd voor de zending.
 • Op zaterdag 25 april verkopen we snoeprollen en bloemen uit de Buutenhavenmarkt.
 • Op zaterdag 20 juni (reservedatum 4 juli) organiseren we de jaarlijkse fietstocht.
 • Op zaterdag 8 augustus organiseren we Zomerzang in Stellendam.
 • Op de 3de zaterdag van september is er de jaarlijkse landelijke zendingsdag van onze kerk.In oktober is de dagboekactie (u kunt het dagboek Honingsdroppels bestellen, de opbrengst is bestemd voor de zending).
 • Op donderdagavond 12 november is er de zendingsavond, waarin we u informeren over een zendingsproject. Dit jaar komt ds. Bouman vertellen over zijn bezoek aan Malawi en we proberen een skype-verbinding te maken met een van de zendingswerkers op locatie.
 • Rond de feestdagen vragen we u de zendingswerkers in het bijzonder te gedenken middels uw gebed en het sturen van post.

Het is ons verlangen dat in onze gemeente liefde voor het zendingswerk gevonden mag worden. Bij zending gaat om de uitbreiding van het Koninkrijk van God, om het behoud van mensen en ten diepste om de eer en de verheerlijking van Zijn grote Naam! 

De plaatselijke zendingscommissie van onze gemeente bestaat uit de volgende personen:

 • Albert van Rossum, voorzitter vanuit de diaconie
 • Poulina Koese
 • Margré Koers
 • 1 vacature
 • Bernadette van Rossum, secretaresse

Kerkvoogdij

 • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit