Dagelijks Woord

Meer over Commissies

Roemeniëcomité

Vanuit onze gemeente wordt al vele jaren hulp verleent aan medechristenen in Roemenië. Dit werk wordt gestructureerd en gecoordineerd vanuit onze Hersteld Hervormde gemeente. We organiseren hulptransporten, waarbij enkele gemeenteleden meereizen om in Roemenië de materialen uit te delen.

Aangezien de hulptransporten door ons bekostigd worden, organiseren wij diverse acties. Wij informeren u hierover o.a. middels het kerkblad.

Voor meer informatie over ons werk of anderszins belangstelling, kunt u contact opnemen met de comitéleden. Wij horen graag suggesties en opmerkingen.

Boven alles vragen wij uw gebed, in al ons werk zijn wij afhankelijk van de zegen van de Heere.

Contactpersonen:

Ouderling C.M. Jansen, Eendrachtsdijk 6 (voorzitter) tel. 0187-491595

Dhr. M. Oskam, Voorstraat 101 (penningmeester) tel. 0187-492746

Mevr. A. Roos, Mandenmaker 4, Hellevoetsluis ( secretaresse) tel. 0181-310247

Rekeningnr. : NL96 RBRB 0790 1917 33 t.n.v. H.H. Roemeniecomite Stellendam.

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit