Wijzigingen invulling kerkdiensten

15 oktober 2020

Geliefde gemeente,

We willen u en jullie informeren wat de aanpassingen zijn inzake de kerkdiensten na de nieuwe beperkingen die meegedeeld zijn.

Het aantal bezoekers per dienst wordt teruggebracht naar 30 personen.

U wordt verzocht om 1 op de 8 diensten te boeken zodat er voor een ieder ruimte is om naar een dienst te komen. Vanaf zaterdagmiddag 15.00 uur is er de mogelijkheid om nog openstaande plaatsen te boeken voor de a.s. zondag.

In de kerkzaal zullen om en om rijen worden verwijderd zodat er meer tussenruimte komt en we 3 van de 4 diensten ingetogen kunnen zingen.

U wordt dringend verzocht om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen.

Uiteraard houden we de algemene regels in acht, 1,5 meter afstand, handen ontsmetten bij binnenkomst. En als er klachten zijn bij uzelf of gezin neem dan de verantwoording om thuis te blijven.

Al met al veel regels die we met weemoed moeten meedelen. Maar we zijn dankbaar dat we middels de diensten, kerkomroep en videostream als gemeente met elkaar verbonden kunnen blijven. We wensen en bidden dat deze omstandigheden van tijdelijke aard zijn. Dat door alles heen de HEERE Zijn verzoenend werk onder ons wil voortzetten en dat door de moeite heen er harten getrokken mogen worden tot het eeuwige heil. Zijn naam is alle roem waardig.

Een hartelijke groet, Namens de kerkenraad en kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam, Jaap van Oostenbrugge, scriba

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit