Dagelijks Woord

Wijzigingen invulling kerkdiensten

17 december 2020

Geliefde gemeente,

We zien allemaal de zorgen rondom het corona virus toenemen en dat houdt in dat er ook weer aangepaste regels nodig zijn voor ons als gemeente. Als corona team hebben we de huidige situatie besproken en willen we het volgende met u delen. 
De uitnodiging van dinsdag, om u in te schrijven voor de aanstaande diensten wordt ingetrokken. Later deze week komt er een nieuwe mogelijkheid voor opgave voor de aanstaande diensten.
De volgende aanpassing is aan de orde:
De diensten worden vanaf D.V. zondag 20-12-2020  gehouden met maximaal 30 personen waarbij geldt dat kinderen tot 13 jaar hierbij niet mee tellen.
We brengen nogmaals de geldende regels onder uw aandacht. Mondkapje, handen desinfecteren, jassen e.d. meenemen naar uw zitplaatsen en natuurlijk houden we de 1,5 meter in acht. Ook willen we u met nadruk vragen om ingetogen te zingen in de diensten waar dit aan de orde is.
We vragen uw aller medewerking in deze en zullen zodra het noodzakelijk is de regels weer bijstellen.
We delen ook mee dat de extra geplande diensten met kerst en oudjaar geen doorgang zullen vinden. 
We zijn dankbaar dat we naast de kerkgang ook gebruik kunnen maken van de kerktelefoon en de video uitzending. We bevelen deze middelen dan ook van harte bij u aan. 
Mogen we zo in deze tijd van advent en kerst verwachtingsvol zijn van Zijn komst. We wensen elkaar in deze, voor velen een moeilijke tijd, de genadige nabijheid van de HEERE toe. 
Een hartelijke groet, uw scriba

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit