Dagelijks Woord

Neem eens een kijkje op..

21 oktober 2023

Beste gemeenteleden,

Door de Commissie Evangelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk is de evangelisatiewebsite zien-en-geloven ontwikkeld. Deze website is bedoeld voor mensen die weinig of niets van het christelijke geloof afweten. Met eenvoudige woorden wordt de boodschap van de Bijbel uitgelegd en er is voor de bezoekers ook gelegenheid om vragen te stellen en een Bijbel aan te vragen.

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit