Dagelijks Woord

Boodschap

24 maart 2020

voor de ouderen van de HHG Stellendam

Geliefde gemeenteleden,

Er zijn grote zorgen in deze wereld en in ons land. Als Hersteld Hervormde Gemeente van Stellendam kunnen we elkaar niet meer ontmoeten in de zondagse kerkdiensten en missen we niet alleen de boodschap van Gods Woord maar ook de onderlinge sociale contacten. U zult allemaal met bepaalde zorgen en vragen worstelen. Hoe moet het verder met het bedrijf waar ik bij werk? Hoe kan voorkomen worden dat ik ziek word? En als er toch een besmetting plaats vindt, zal er dan nog wel voor mij, als oudere, gezorgd kunnen worden? Omdat ouderling Ista en ikzelf een video boodschap aan onze jongeren hebben gemaakt, wilden we ook graag de volwassen gemeenteleden - met name de ouderen - een boodschap meegeven. Mede namens de kerkenraadsleden willen we u graag dit bericht meegeven en wensen we u Gods zegen en nabijheid toe. P.S.: u mag dit bericht doorsturen aan andere gemeenteleden. Als groepsbeheerder heb ik dit bericht verzonden aan die contacten vanuit de gemeente, die bij mij bekend zijn. Het is beter om onderling reageren op dit bericht te voorkomen - dat kan dus niet. Daarom wordt dit bericht ook op de website van onze gemeente beschikbaar gesteld.

https://vimeo.com/400186709/7d68e380cf

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit