Meer over Commissies

Zendingscommissie

De zendingscommissie spant zich in voor de wereldwijde zending, zodat over de hele wereld zendingswerkers uitgezonden kunnen worden. Onze opdracht is immers 'Gaat uit in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan alle creaturen'.

 

De zendingscommissie kan dit niet alleen, daar hebben wij uw gebed en uw financiële bijdrage bij nodig. Uw bijdrage kunt u leveren d.m.v. de zendingbussen, collectes, zendingsavonden en de koop van dagboekjes en kalenders, waarvan een aanzienlijk bedrag over blijft voor de zending.

 

Verdere informatie ontvangt u via het kerkblad 'Onder de vijgenboom'.

 

Contactpersoon: Diaken A.H.C. van Rossum tel. 06-30571938

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit