Meer over ANBI

ANBI

Verkorte staat van baten en lasten: 

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2019

2018

2017

 

 

 

 

baten

 

 

 

 

 

 

 

Baten uit bezittingen

€ 600

€ 395

€ 1.111

Bijdragen gemeenteleden (levend geld)

€ 155.900

€ 751.233

€ 129.095

Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 0

€ 0

€ 0

Totaal baten (a)

€ 156.500

€ 751.628

€ 130.205

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)

€ 47.949

€ 50.312

€ 32.124

Pastoraat

€ 48.842

€ 34.835

€ 63.335

Lasten kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 1.800

€ 4.046

€ 2.336

Verplichtingen/bijdragen andere organen

€ 23.050

€ 21.184

€ 21.585

Salarissen en vergoedingen

€ 3.300

€ 3.939

€ 3.239

Rentelasten/bankkosten

€ 20.700

€ 21.187

€ 6.279

Overige lasten

€ 10.750

€ 152.609

€ 9.452

Totaal lasten (b)

€ 156.391

€ 288.112

€ 138.348

 

 Link naar de volledige ANBI:/uploads/151/preken/new/ANBI-2018-HHG Stellendam.pdf

 

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit