Meer over Verenigingswerk

Jongvolwassenenkring

Dit seizoen worden er enkele hoofdstukken uit het boekje opvoedingsreis behandeld. Hou voor de data het kerkblad in de gaten.

Contactpersoon ouderling M.A.K. van der Wende tel. 0187-493784.

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit