Meer over Kerkbestuur

Kerkenraad

 

Predikant
ds. W.J. van den Brink 0187 701143 dswjvdbrink@solcon.nl
 
Scriba
J.M. van Oostenbrugge 0187 492691 scriba.hhg.stellendam@gmail.com
 
Ouderlingen
A. Ista 0187 490797 arnoista@gmail.com
C.M. Jansen 0187 491595 cmjansen@outlook.com
A. van den Houten 0187 493828 avdhouten@gmail.com
G.J. 't Mannetje 0187 491279 gj.tmannetje@live.nl
G. Plas 0187 491781

g.plas66@gmail.com

L. Roos 0187 492945

lroos@filternet.nl

M.A.K. van der Wende 0187 493784 makvanderwende@kpnmail.nl

vacature voor ouderling K. Oosters

Diakenen
J. 't Mannetje 0187 491664 diaconie.hhk.stellendam@gmail.com
P. Roon 0187 490872 p.roon41@gmail.com
M.J.W. Roon 0187 665167 mjw.roon@gmail.com
A.H.C. van Rossum 06 30571938 albertvanrossum@gmail.com

 

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit