Dagelijks Woord

Meer over Eredienst

Avonddienst

Avonddienst

26 jun2022 18:30

Ds. W.J. van den Brink

Lezen Romeinen 7 vers 7 – 26. (De verkeerde begeerten en de heilige, die toch een zondaar blijft)

 

Begin: gezang 1: vers 8 en 9. (over het 10e gebod en het verlangen om Gods wet door het geloof te houden)

Na de geloofsbelijdenis: 119:64. (over de zuiverheid van Gods geboden, verlangen om die te houden)

Bij de collecte: psalm 19 vers 6 en 7. (in het houden van Gods wet is loon, gebed om reinheid)

Na de preek:  psalm 130 vers 2 (bij God is vergeving, voor overtreders van Zijn wet, om Christus wil)

Einde: 17 vers 3 (verlangen om de levenswandel in Gods spoor te gaan)

 

Zondag 44 van de catechismus staat centraal.

Thema van de preek: ‘Gij zult niet begeren  - om de diepte van Gods wet te leren.’

 

1. Een vijand van alle zonden (vraag 113)

2. Het voornemen van de allerheiligste (vraag 114)

3. Het verlangen naar vergeving en vernieuwing (vraag 115)

 

Link naar de handout: /uploads/151/preken/zondag-13/handout zondag 44 HHG Stellendam 26 juni 2022[10465].pdf

Meekijken via: https://youtu.be/kTgbQ9sa8A4

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit