Meer over Eredienst

Avonddienst

Avonddienst

16 aug2020 18:00

Ds. W.J. van den Brink

Voorzang psalm 41

Schriftlezing 1 Joh. 4. (over de verkeerde leer van de ketters én dat Jezus de Zoon van God is)

Begin: Psalm 2 vers 4. (Gods enig geboren Zoon) en 7 (in Christus het heil beschouwen)

Na de geloofsbelijdenis: psalm 52:7.  (God heeft het gedaan)

Bij de collecte: 40: 2 en 8. Kinderlijk vrezen. Mijn Redder, o mijn God.

Na de preek: 135:2. (Israël, zich ten eigendom geschikt.)

Einde: psalm 90:1 (van eeuwigheid de God die leeft)

 

In de dienst staat zondag 13 van de catechismus centraal.

Thema van de preek: ‘Gods Zoonschap en ons kindschap’.

Drie gedachten:

1. Door ketters bestreden

2. Door kinderen beleden

3. Door koping verkregen

 

link naar de handout: /uploads/151/preken/zondag-13/handout Zondag 13 HHG Stellendam.pdf

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit