Meer over Eredienst

Avonddienst

Avonddienst

29 nov2020 18:00

Knd V.S. van der Meer

Psalm 50:1 en 2
Psalm 119:53
Schriftlezing Mattheüs 24:1-14 en Mattheüs 25:1-13
Psalm 45:5 en 7
Psalm 98:4
Psalm 130:3

Thema en punten:
Zie, de Bruidegom komt!


1. De Bruidegom vertraagt (1-5)
2. De Bruidegom verschijnt (6-10a)
3. De Bruidegom vermaant (10b-13)

 

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit