Coronavirus

14 maart 2020

Informatie m.b.t. het coronavirus.

Geliefde gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Gemeente van Stellendam,

In afhankelijkheid van onze HEERE de Schepper en Onderhouder van het leven, willen we het volgende berichten. We wijzen u op het advies zoals die door de overheid voorgeschreven is. Het kerkbestuur wil bij deze u informeren over de gang van zaken voor D.V. zondag 15 maart 2020. In de overweging om de diensten wel of niet door te laten gaan heeft het kerkbestuur het besluit genomen om toch gelegenheid te geven de dienst te bezoeken nu onze overheid deze mogelijkheid nog geeft. Hierin speelt mee dat er in ons dorp nog geen besmettingen bekend zijn en we op dit moment alleen in staat zijn om voor de korte termijn een beslissing te nemen en we beseffen dat het volgende week al weer anders kan zijn. Hierbij willen we de volgende adviezen en besluiten kenbaar maken.

  • U krijgt álle vrijheid om thuis te blijven en dáár de kerkdienst te beluisteren.

  • Maak biddend tot God een keuze om wel of niet naar Gods huis te komen – dat is uw persoonlijke verantwoordelijkheid.

  • De kindercrèche wordt niet gehouden evenals de zondagsschool.

  • Er mogen per dienst maximaal 100 personen in de kerk en u begrijpt dat dit ook onze zorg is. Daarom vragen we u om maximaal 1 dienst te bezoeken en de andere dienst thuis te luisteren. Om te voorkomen dat er méér dan honderd mensen aanwezig zijn en er daardoor wellicht mensen naar huis gestuurd moeten worden, krijgen de gezinnen met jonge kinderen ’s morgens de gelegenheid om naar de kerk te komen én die gemeenteleden waarvan de achternaam valt tussen de letters A – J. In de avonddienst mogen dan de gemeenteleden komen waarvan de achternaam begint met de letter K-Z. We verwachten dat er dan een goede indeling is voor degenen, die willen komen.

  • We adviseren de ouderen van 70+ en kwetsbaren om de kerkdiensten thuis te luisteren.

  • Ook zij die met ziekte te maken hebben, adviseren we dringend om thuis te luisteren en daarin uw verantwoordelijkheid te nemen.

Wilt u de website in de gaten houden voor verdere informatie. We vragen u ook de gemeenteleden in uw omgeving te informeren. We verzoeken bezoekers van buiten onze gemeente om niet onze diensten te bezoeken. De liturgie zal op de website geplaatst worden. We vragen u ook de situatie in uw gebed te gedenken. Laat het uw troost mogen zijn, dat de Vader van Jezus Christus ook regeert over gezondheid en ziekte (Catechismus, Zondag 10 – vraag 27).

 

Uw kerkbestuur

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit