Dagelijks Woord

Meer over Eredienst

Ochtenddienst

Ochtenddienst

19 mrt2023 10:00

Ds. W.J. van den Brink

Voorzang Gz. 9 : 5-7

Lezen Matthéüs 26 vers 17 tot en met 35.

Begin: Psalm 80 vers 11 (de getrouwe Herder nodig)

Na de wet: psalm 119 vers 88 (de schapen verliezen de Herder uit het oog)

Bij de collecte: psalm 116 vers 1, 2 en 3 (Jezus zong de lofzang, het Halles, psalm 116).

Na de preek: gebed des Heeren vers 7 en 8 (elke keer Gods kracht nodig, want wij zijn zwak)

Einde: psalm 79 vers 7 (de schapen zingen van Gods trouw)

 

Tekst voor de prediking is Matthéüs 26 vers 31 tot en met 35.

Thema: ‘De grote Herder gaat met Zijn schapen naar Gethsémané’.

 

Vier gedachten:

1. Jezus geeft een scherpe waarschuwing. 

2. Petrus heeft een hoogmoedige houding.

3. Jezus voorzegt een vroege verloochening.

4. Alle discipelen hebben veel zelfoverschatting.

 

Meekijken via: https://youtube.com/live/5fhADIcFKEo?feature=share

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit