Meer over Eredienst

Morgendienst

Ochtenddienst

16 aug2020 10:00

Ds. W.J. van den Brink

Voorzang psalm 40

Lezen 2 Koningen 18:1-12 en Jesaja 14 vers 28-32

Psalm 37:2 (aansporing om op de HEERE te vertrouwen)

Psalm 31:4 (Hizkia weet dat de HEERE de God van de waarheid is haat het reukwerk van de afgodenaltaren)

Bij de collecte: psalm 72:1 (gebed of de HEERE de koning wil helpen in regeren) en 10 (Hizkia is opvolger van David)

Na de preek: psalm 85:3 (God is nabij voor degenen die het van Hem verwachten)

Einde psalm 26:1 en 3 (Hizkia is oprecht, betrouwt op God, en houdt zijn handel en wandel naar Gods wet gericht)

 

Tekst voor de prediking is 2 Koningen 18 vers 1-8.

Thema: ‘Hoe Hizkia heilige huisjes omver haalt’.

Drie gedachten:

1. De nieuwe regeerder (vers 1-3).

2. De nodige reformatie (vers 4-6).

3. De nabijheid van de HEERE (vers 7-8).

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit