Dagelijks Woord

Telefonisch aanmelden kerkdiensten

10 augustus 2021

Beste gemeenteleden,

Sinds u zich dient aan te melden voor de kerkdiensten, is aan mensen die geen gebruik kunnen maken van Eventbrite de mogelijkheid geboden om elke vrijdagavond tussen 18.30u - 19.30u hun plaats telefonisch te reserveren via 06-27250401. Daar wij merken dat de afgelopen tijd steeds meer buiten voornoemd tijdsblok gebeld wordt, willen wij u hier middels dit bericht nogmaals op wijzen. Mede vanwege vakantie zal er alleen binnen dit tijdsblok worden gereageerd op uw verzoek.

Met vriendelijke groet,
Uw kerkvoogdij

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit