Mededeling m.b.t. crèchediensten

11 juli 2020

Geliefde gemeente,

namens kerkenraad en kerkvoogdij laten we u weten, dat het vanaf 12 juli in de morgendienst mogelijk is om kinderen naar de crèche te brengen, zodat jonge moeders met hun kinderen de diensten weer bij kunnen wonen. We zijn dankbaar dat deze mogelijkheid weer beschikbaar wordt en zoveel mogelijk jongeren en ouderen elkaar weer onder de verkondiging van Gods Woord mogen ontmoeten. We danken de ouders die zich hiervoor beschikbaar stellen!

Namens kerkenraad en kerkvoogdij: ds. W.J. van den Brink en dhr. R.C.A. van der Linden (voorzitters)

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit