Mededeling m.b.t. de samenzang.

05 augustus 2020

Beste gemeenteleden,

Zoals meerderen van de gemeente en ook wij als kerkenraad opmerken wordt het zingen van de psalmen in de erediensten ervaren als een echt gemis. Ruim een maand geleden moest hierover beslist worden en is de keuze om niet te zingen genomen. Met de wetenschap van nu en de voorzichtigheid 

Zoals meerderen van de gemeente en ook wij als kerkenraad opmerken wordt het zingen van de psalmen in de erediensten ervaren als een echt gemis. Ruim een maand geleden moest hierover beslist worden en is de keuze om niet te zingen genomen. Met de wetenschap van nu en de voorzichtigheid die actueel blijft heeft de kerkenraad gemeend om nogmaals de samenzang in overweging te nemen. Mede naar aanleiding van ervaringen binnen andere gemeenten en de positieve situatie van ons kerkgebouw, betreffende de grote ruimte en een goed ventilatiesysteem, willen we de samenzang hervatten. Dit wel onder voorwaarden welke we met u willen delen. Om ook rekening te houden met hen die bezwaar hebben om de samenzang te hervatten kiezen we er voor om 1 maal in de vier diensten geen samenzang te houden zodat er door een ieder ter kerk kan worden gegaan. We willen de gemeente vragen om de samenzang op gematigde wijze uit te voeren zodat we daarmee onze gezamenlijke verantwoording nemen. Dus we rekenen erop dat u gedempt zult zingen. We weten dat een keuze maken voor de gehele gemeente moeilijk is maar vragen uw begrip en zorgvuldigheid bij deze beslissing. We willen vanaf a.s. zondag 9 augustus de samenzang hervatten. Bij deze willen wij de diensten kenbaar maken wanneer de samenzang niet plaats zal vinden. Dat zal zijn op zondag 16 augustus de avonddienst en zondag 30 augustus de morgendienst. We hopen elkaar onder de dienst der verzoening te ontmoeten.

 

Uw kerkenraad

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit