Kanselboodschap

16 maart 2020

m.b.t. kerkelijke activiteiten.  

Geliefde gemeente,

Als kerkbestuur hebben we getracht om een passende oplossing te zoeken in de huidige situatie rondom het Corona virus. Na het bericht op de website en de andere media zijn ons diverse berichten toegezonden welke we zeker ter overweging nemen. Mochten er bij u als gemeentelid vragen of opmerkingen zijn die u met ons wilt delen dan kunt u dat bij voorkeur doen via het email adres van de scriba. Indien u daar niet over beschikt kunt u telefonisch contact met hem opnemen.
In verband hiermee melden we u dat alle kerkelijke activiteiten tot nader bericht niet door zullen gaan. Dus alle clubs, Catechisaties, verenigingen de contactmiddag en samenkomsten worden stopgezet. Ook de regioavond voor de vrouwenvereniging is afgezegd. We adviseren u de website van onze gemeente in de gaten te houden voor actuele informatie. Bovenal laat deze gezamenlijke zorg ook in uw persoonlijk gebed een plaats hebben.

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit