Collecten

02 april 2020

Nieuwsbericht namens de diaconie en kerkvoogdij.

Beste Gemeenteleden,

Als kerkvoogdij en diaconie begrijpen wij heel goed dat u als gevolg van het Coronavirus liever de kerkdiensten thuis meeluistert dan dat u de kerkdiensten bezoekt in ons kerkgebouw. Eén en ander heeft natuurlijk wel tot gevolg dat de collecte opbrengsten op zondag van gemiddeld €1.500 naar bijna slechts €275 zijn afgenomen. En dat dit waarschijnlijk bij de komende diensten af zal gaan nemen naar € 0. Hoe lang wij in Nederland en dus ook als gemeente met het Coronavirus te maken zullen hebben, is niet goed in te schatten. Echter de verwachting is dat dit vele weken zal duren. Daarom willen wij als kerkvoogdij en diaconie, u vragen of u uw collecte giften per bank naar ons toe over te maken. De collecte opbrengsten zijn echt onmisbaar om het geheel van ons kerk-zijn voortgang te doen laten vinden. Wat de kerkvoogdij betreft kunt u dit doen op bankrekeningnummer NL13RBRB0692072004 ten name van Herst. Herv. Gem. Stellendam. Voor de diaconie is het bankrekeningnummer NL06RBRB0851524222 ten name van Herst. Herv. Gem. Stellendam.

Omdat de nood in de wereld groot is heeft de diaconie besloten om de doelcollectes zo nodig aan te vullen uit eigen middelen. We zullen dit per doelcollecte beoordelen. Afgelopen zondag heeft de collecte voor GDC rampenfonds ongeveer €100 opgebracht. De diaconie zal dit aanvullen tot €400. Dit zal maandelijks vermeld worden in het kerkblad.

Omdat de basisschool Het Kompas de komende weken is gesloten, kunt u collecte bonnen halen bij de penningmeester van de kerkvoogdij PC Klink Azaleastraat 49. Graag op vrijdagavond van 19:30-20:00.

Wij vragen u vriendelijk om uw begrip en medewerking in voorgaande, in het besef dat wij in al ons doen en laten afhankelijk zijn onze God en Vader. De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde van God zij met u allen.

 

Uw Diaconie en Kerkvoogdij.

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit