Berichtgeving erediensten

02 juli 2020

Bericht betreffende de erediensten,

Zoals u weet mogen vanaf juni weer kerkdiensten gehouden worden waarbij gemeenteleden aanwezig mogen zijn. Om het houden van kerkdiensten qua veiligheid en gezondheid mogelijk te maken, hebben wij in ons kerkgebouw de nodige aanpassingen gedaan. Dit betreft het voldoende uit elkaar plaatsen van stoelen, het afplakken van looppaden en 1,5 meter vlakken, het plaatsen van 2 desinfectiezeeppompen enz enz. Hiermee willen we zorgen dat het verspreiden van corona-virus niet mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast zijn we gebruik gaan maken van een systeem waarbij we via internet het mogelijk maken dat gemeenteleden zich aan kunnen melden om kerkdiensten bij te wonen. Via onze website en via de Gemeente-app wordt deze internet-link aangeboden. Mensen die dit ingewikkeld vinden of die geen internet hebben kunnen via het telefoonnummer 06-27250401 ons bellen voor het aanmelden voor een kerkdienst. Dit kan elke vrijdag van 18:30-19:30. 

Wij hebben u, 2 weken geleden, hierover een schrijven toegestuurd. Hierin staat het een en ander nog verder uitgelegd en toegelicht. (link naar het schrijven: /uploads/151/preken/brief/Brief gemeenteleden kerkdiensten_06-06-2020.pdf) 

Zoals u weet is het vanaf juli weer toegestaan om met nog meer gemeenteleden de kerkdiensten bij te wonen. Alhoewel wij merken dat er toch nog wel enige schroom is in de gemeente om zich aan te melden voor kerkdiensten, is dat echt niet nodig. Daarom willen wij u met dit bericht oproepen, dat u zich gerust kunt aanmelden voor het bijwonen van kerkdiensten. In het kerkgebouw zijn dusdanige maatregelen getroffen dat dit zonder extra gezondheidsrisico kan. U kunt zich opgeven per 2 zondagen voor 1 van de 4 kerkdiensten. Elke zaterdag is het mogelijk om u ook aan te melden voor de diensten van de komende zondag, wanneer deze nog niet vol zouden zijn. Doe dat ook gerust. 

Om niemand bij de deur te hoeven weigeren willen wij het bezoekersaantal op D.V. 5 juli eerst verhogen tot maximaal 75 aanwezige gemeenteleden. In deze diensten wordt er gekeken of dit aantal opgehoogd kan worden tot wat maximaal mogelijk is, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft. Indien dit zo is, wordt opschaling vanaf D.V. 12 juli doorgevoerd. 

Omtrent het zingen tijdens de erediensten willen we het standpunt van het RIVM en onze landelijke kerk afwachten, gezien er door deze partijen nog geen duidelijk standpunt is ingenomen. Is er door het kerkbestuur besloten om voorlopig niet te zingen tijdens de erediensten. 

Mocht u over bovenstaande vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan horen wij die graag van u. U kunt hiervoor bellen of mailen naar kerkvoogd J. Verbiest via telefoonnummer 06-27250401 of e-mailadres kerkvoogdijhhgstdam@gmail.com.

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit