Meer over Eredienst

Morgendienst

Ochtenddienst

16 feb2020 10:00

Ds. W.J. van den Brink

Bediening Heilig Avondmaal

Voorzang psalm 72 vers 7 en 10

Lezen Matthéüs 9 vers 9-13 (eigen biografie) en Markus 2 vers 14-17 (tekst voor prediking)

Begin: psalm 25 vers 8 (hoeveel zorgen en aanvechtingen er ook zijn, toch de HEERE aanroepen)

Na de geloofsbelijdenis: psalm 103 vers 6 (God heeft de zonden weggedaan)

Collecte: zingen psalm 38 vers 9 en 18 (klacht over de zonden)

Na de preek: psalm 32 vers 1 (welzalig hij wiens zonden zijn vergeven)

Voorbereiding van de tafel: Psalm 86 vers 3

Zingen 1e tafel: psalm 86 vers 5

Zingen 2e tafel: psalm 86 vers 6

Zingen 3e tafel: psalm 86 vers 8

Einde: psalm 119 vers 32 (‘ik ben een vriend’ – Jezus als vriend van Levi)

 

Tekst voor de prediking is Markus 2 vers 14 tot en met 17.

Thema van de preek:  ‘Jezus roept Levi’.

Drie gedachten:

  1. De roeping door Jezus. Vers 14.
  2. De maaltijd met Jezus. Vers 15.
  3. De kritiek op Jezus. Vers 16 en 17

 

 

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit