Meer over Eredienst

Ochtendienst

Ochtenddienst

20 jun2021 10:00

Ds. W.J. van den Brink

Voorzang psalm 104 vers 1 en 6.

Lezen Handelingen 8 vers 1-8 (daar wordt al iets gezegd over Saulus) en Handelingen 9 vers 1-9 (zijn ontmoeting met Jezus)

Begin: psalm 119 vers 79 (het getal van de vervolgers is groot, Saulus gaat naar Damascus)

Na de wet: Psalm 44:2 (God omschijnt Saulus met het licht van Zijn welbehagen)

Bij de collecte: psalm 32 vers 1 en 5 (God vergeeft Saulus zijn zonden zodat hij niet langer als een stug paard weerstreeft)

Na de preek: psalm 146 vers 3 en 6 (bij een echte bekering geeft God een blinde het licht, dan ben je zalig)

Einde: Psalm 33 vers 9. (het briesende paard moet toch de strijd opgeven)

 

Tekst voor de prediking is Handelingen 9 vers 1-9.

Het thema van de preek: ‘Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?’.

 

Drie gedachten:

1. De vervolging door Saulus.  

2. De verschijning van Jezus.

3. De verandering bij Saulus.

 

Meekijken via: https://youtu.be/8MIz5h3O0yE

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit