Meer over Eredienst

Morgendienst

Ochtenddienst

29 mrt2020 10:00

Knd L.G. de Deugd

Psalm 119:9

Geloofsbelijdenis

Psalm 85:4

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 16:13-28

Psalm 73:1,11

Dienst van het Woord. Tekst voor de prediking: vers 21 t/m 23

 

Thema: De inhoud van – en de reactie op de lijdensaankondiging van de Heere Jezus.

1. De Goddelijke noodzaak (vers 21)

2. De reactie van Petrus (vers 22)

3. Het antwoord van de Heere Jezus (vers 23)

 

Psalm 40:4

Psalm 89:9

 

Vragen voor de kinderen.

1.  De Heere Jezus vertelde aan zijn discipelen dat Hij naar Jeruzalem moest. Waarom moest de Heere Jezus naar Jeruzalem?

2. Wat vind jij van de reactie van Petrus? (Hij bestrafte de Heere Jezus!)

3. De Heere Jezus moest lijden en sterven aan het kruis. In de preek gaat het over de grootste benauwdheid van Jezus, het zwaarste lijden. Weet jij wat het zwaarste lijden van Jezus is geweest?

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit