Meer over Eredienst

Avonddienst

Avonddienst

20 jun2021 18:00

Knd C.A. van den Brink

Te zingen psalmen:

Voorzang: Psalm 19 vers 4

Collectezang: Psalm 49 vers 1 (en 7)

Tussenzang: Psalm 50 vers 9

Slotzang: Psalm 25 vers 2

 

Schriftlezing: Spreuken 1 vers 20 t/m 33

Tekst: Spreuken 1 vers 23

 

Thema: De Pinksterroep van de opperste Wijsheid

 

Punten:

1. Haar noodzakelijke bestraffing

2. Haar belofte van uitstorting

3. Haar belofte van bekendmaking

 

Meekijken via: https://youtu.be/uOd-oVh6AL8

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit