Dagelijks Woord

Meer over Eredienst

Avonddienst

Avonddienst

29 mei2022 18:00

Ds. W.J. van den Brink

Lezen Hebreeën 9 vers 1-28.

Begin: Psalm 89 vers 19 (besef dat we moeten sterven)

Na de geloofsbelijdenis: psalm 119 vers 69 (God zal ons leven beoordelen na ons sterven)

bij de collecte: psalm 40 vers 2 en 4 (Gods kinderen mogen kinderlijk de HEERE vrezen en zien op Zijn offer)

Na de preek: psalm 68 vers 10 (God is een God van volkomen zaligheid)

einde: Psalm 52 vers 7 (de zaligheid betekent dat je eeuwig God mag loven)

 

Tekst voor de prediking is Hebreeën 9 vers 27 en 28.

Het thema van de preek: Eenmaal, andermaal.

 

Drie gedachten:

1. Alle mensen sterven eenmaal.  

2. Jezus Christus offert eenmaal.

3. De gelovigen verwachten Christus andermaal.

 

Meekijken via: https://youtu.be/nPy3HmK_H1g

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit