Meer over Eredienst

Avonddienst

Avonddienst

16 feb2020 18:00

Ds. W.J. van den Brink

Dankzegging Heilig Avondmaal

Voorzang psalm 4 vers 1 en 2

Lezen Matthéüs 6 vers 1-24 (over het vasten) en Markus 2 vers 14-22

Zingen psalm 69 vers 4 (de enige keer in de psalmen dat er over vasten wordt gezongen)

Na de wet: psalm 119 vers 83 (al mijn blijdschap in U vinden)

Collecte: psalm 45 vers 6 (die Hij zijn bruid wil noemen) en 7 (ter bruiloft treden)

Na de preek: psalm 103 vers 1 (God niet vergeten, Die al Zijn weldaden schonk)

Einde: psalm 86 vers 6 (leren om naar Gods wil te handelen)

Tekst voor de prediking is Markus 2 vers 18 tot en met 22.

We staan stil bij ‘Het onderwijs van Jezus over vasten in het Nieuwe Testament’.

  1. Een vraag over het vasten (vers 18)

  2. De blijdschap over de Bruidegom (vers 19-20)

  3. De lappen en leren zakken (vers 21-22)

Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit