Volgende diensten  

Er zijn nog geen diensten toegevoegd.

Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente (Hersteld Verband) te Stellendam


Op 23 december 2015 is de bovengenoemde Stichting definitief ontbonden.


Het bestuur heeft vastgesteld dat (in het kader van ontbindingsbesluit) dat eventuele op naam van de stichting (als bevoordeelde) gemaakte legaten en/of (andere) erfrechtelijke verkrijgingen, geacht moeten worden te zijn gedaan aan de Hersteld Hervormde Gemeente Stellendam, zodat de betreffende verkrijgingen aan de kerkelijke gemeente ten goede zullen moeten komen.

Voor zoveel nodig, zullen betreffende testamentaire makingen op deze wijze moeten worden uitgelegd. 


                


Leden
Er is nog geen lid toegevoegd.

"Beth-El Kerk"

Voorstraat 108

Postbus 14

3251BE Stellendam

T 0187 490 302

E