Volgende diensten  

Er zijn nog geen diensten toegevoegd.Vrouwenvereniging "Onderzoekt de Schriften".

Deze komt om de veertien dagen op maandagavond samen.

Verdere berichtgeving vindt u in het kerkblad Onder de vijgenboom.


Contactpersonen:

Mevr. Z. Smelt, Brielsestraat 8 (presidente)                                                           tel. 491209

Mevr. W. Rodenhuis, Brielsestraat 6 (secretaresse)                                            tel. 491938

Mevr. M.P.  Jansen, Willem de Jagerstraat 8 (penningmeesteresse)               tel. 491780 

"Beth-El Kerk"

Voorstraat 108

Postbus 14

3251BE Stellendam

T 0187 490 302

E