Volgende diensten  

Er zijn nog geen diensten toegevoegd.

In het winterseizoen wordt er eens per maand op donderdag een contactmiddag belegd voor ouderen en alleenstaanden. Naast een meditatie is er ook een vrije bijdrage, die meestal wordt verzorgd door een gastspreker. Informatie over deze middagen wordt gegeven via het kerkblad "Onder de vijgenboom".

Tevens hoopt de diaconie aan het eind van het seizoen, bij voldoende deelname, een reis te organiseren voor ouderen en alleenstaanden.

Contactpersoon voor het ouderencomité: mw. J.K van Ours, Kon. Julianastraat 19, tel. 492605

"Beth-El Kerk"

Voorstraat 108

Postbus 14

3251BE Stellendam

T 0187 490 302

E