Volgende diensten  

Er zijn nog geen diensten toegevoegd.



Activiteitencommissie


De activiteitencommissie is opgericht onder verantwoordelijkheid van de kerkvoogdij en heeft als doel om door middel van het organiseren van (verkoop)activiteiten geld in te zamelen ten gunste van onze gemeente.


Contactpersonen:

Ouderling N. Oosters, Azaleastraat 35 (voorzitter)                   tel. 0187 - 492714

Mevr. D. Kievit, Fortjesweg 18 (secr.)                                     tel. 06-12547516

Mevr. P. van Bruinisse-Vreeswijk, Wilhelminalaan 7 Dirksland  tel. 06-30722505

                                                                                                

 

"Beth-El Kerk"

Voorstraat 108

Postbus 14

3251BE Stellendam

T 0187 490 302

E