Volgende diensten  

Er zijn nog geen diensten toegevoegd.

De kerkvoogdij houdt zich o.a. bezig met het beheer van de financiën en de kerkelijke gebouwen. Voor informatie over het gebruik en verhuur kunt u contact opnemen met kerkvoogd:


R.C.A. van der Linden

Mr. Iman Caustraat 76

tel. 0187-663913

Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Stellendam

Postbus 14

3250 AA Stellendam


scriba.hhg.stellendam@gmail.com

kerkvoogdijhhgstdam@gmail.com


Bankrekening kerkvoogdij: NL13 RBRB 069.20.72.004

Bankrekening voor giften nieuwbouw: NL18 RBRB 0694 5826 62 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente StellendamKerkvoogden
C. Keijzer(0187) 493121cor.keijzer@gmail.comLedenadministratie
L. Roos0187-492945lroos@filternet.nlVoorzitter
Joh. Tanis0187-664983johtanis@hetnet.nl 
M. van Maurik(0187) 785108 penningmeester.hhgstellendam@gmail.comPenningmeester
R.C.A.v.d. Linden0187-663913beheer.hhg.stellendam@gmail.com 

"Beth-El Kerk"

Voorstraat 108

Postbus 14

3251BE Stellendam

T 0187 490 302

E